10. Plovidba Kroz Brojeve: Merenje ROI u RPA Projektima


Iako je prva asocijacija na RPA ušteda, to nije primarni zadatak. RPA ima za zadatak da inovativnim putem učvrsti procese i poveća efikasnost. Merenjem povrata investicija (ROI) dobija se šira slika značaja koji RPA donosi u organizaciju. Moj cilj je da vam pružim ne samo praktične uvide u merenje ROI u RPA projektima, već i…

Iako je prva asocijacija na RPA ušteda, to nije primarni zadatak. RPA ima za zadatak da inovativnim putem učvrsti procese i poveća efikasnost. Merenjem povrata investicija (ROI) dobija se šira slika značaja koji RPA donosi u organizaciju. Moj cilj je da vam pružim ne samo praktične uvide u merenje ROI u RPA projektima, već i širi pogled na to kako RPA prevazilazi novčane dobitke, donoseći inovacije i osnažujući pojedince da unaprede svoj rad.

Otkrivanje Metrika ROI:

 1. Ušteda Vremena:
 • Šta Meriti: Izračunajte vreme ušteđeno zadacima automatizovanim od strane RPA.
 • Zašto je Važno: Ušteda vremena pojedincima pruža slobodu da usmeravaju svoju energiju ka kreativnim i strateškim zadacima, podstičući inovacije.
 1. Smanjenje Grešaka:
 • Šta Meriti: Procenite smanjenje grešaka ili neslaganja u procesima nakon implementacije RPA.
 • Zašto je Važno: RPA uloga u smanjenu grešaka nije samo o efikasnosti, radi se o stvaranju okruženja gde preciznost i kvalitet procvetavaju.
 1. Smanjenje Troškova:
 • Šta Meriti: Analizirajte direktne i indirektne troškove povezane sa manuelnim procesima.
 • Zašto je Važno: Smanjenje troškova nije samo finansijska računica, već vrata za redistribuciju resursa ka drugim poljima gde RPA nije ili ne može biti primenjen.
 1. Povećani Output:
 • Šta Meriti: Procenite ukupan output i protokol automatizovanih procesa.
 • Zašto je Važno: Kapacitet više nije problem, output je mnogo veći, ali i ako bi se on maksimalno iskoristio, minimalni napori i jako kratki vremenski rokovi su potrebni da se kapacitet proširi.
 1. Standardizacija procesa:
 • Šta Meriti: Na koliko načina se jedan proces izvršavao pre automatizacije.
 • Zašto je Važno: Iako se proces izvršava uspešno, ne znači da ga svi izvršavaju na isti način; uniformisanost i standardizacija procesa su važni zbog efikasnosti, skaliranja i obuke novih zaposlenih.

Sprovođenje Analize Troškova i Benefita:

 1. Početni Troškovi:
 • Identifikacija: Utvrdite početne troškove povezane sa implementacijom RPA.
 • Procena: Razmotrite ove troškove kao investiciju u pružanje pojedincima naprednih alatki za unapređenje njihovih sposobnosti.
 1. Operativni Troškovi:
 • Identifikacija: Kvantifikujte operativne troškove povezane sa održavanjem i ažuriranjem sistema za automatizaciju procesa (RPA).
 • Procena: Operativni troškovi trebaju biti posmatrani u kontekstu održivih inovacija i kontinuiranog poboljšanja omogućenog od strane RPA.
 1. Obuka i Prilagođavanje:
 • Identifikacija: Razmotrite investiciju u obuku zaposlenih i prilagođavanje postojećih procesa da bi se uključila RPA.
 • Procena: Obuka je investicija u ljudski kapital, jačajući pojedince da efikasnije sarađuju s tehnologijom.

Praćenje Uspjeha Tokom Vremena:

 1. Redovna analiza metrika:
 • Zašto je Važno: Sprovodite redovne revizije kako biste procenili kontinuirane performanse RPA.
 • Prilagođavanja: Prilagođavanja zasnovana na revizijama nisu samo za efikasnost, radi se o držanju koraka sa tehnologijom koja se jako brzo razvija.
 1. Povratne Informacije Korisnika:
 • Sakupljanje Povratnih Informacija: Povratne informacije od krajnjih korisnika u vezi njihovog iskustva sa automatizovanim procesima.
 • Iteracija i Poboljšanja: Povratne informacije korisnika su filozofski kompas koji vodi iterativni put ka radnom okruženju gde tehnologija unapređuje ljudski potencijal.
 1. Rast/Skalabilnost:
 • Pratite Rast: Održavajte blizak nadzor nad skalabilnošću RPA.
 • Prilagodljivost: Skalabilnost se ne odnosi samo na rast, rešenja treba prilagođavati procesima i platformama koje se menjaju kako bi RPA procesi pratili promene u poslovanju bez “downtime-a”

Zaključak: Vizija

Merenje ROI u RPA projektima prevazilazi brojeve; radi se o usvajanju inovativnih rešenja u zaokruživanju procesa, RPA se brzo implementira i rezultati su vidljivi kroz kratak period. Bitno je ne gubiti iz vida širok uticaj RPA, ne treba biti fokusiran samo na novac.


Djuro Ivankovic Avatar


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *