03. Otkrivanje poslovnog potencijala: RPA Beneficije


Organizacije neprestano traže nova i inovativna rešenja kako bi optimizovale i unapredile poslovanje. RPA je jedan od alata koji nudi mnogo više od obične automatizacije. Koje su to primarne beneficije RPA? 1. Efikasnost Suština RPA se zasniva na efikasnosti, kao što sam spominjao u prethodnim objavama, roboti se ne umaraju, nemaju pauze i ne mare…

Organizacije neprestano traže nova i inovativna rešenja kako bi optimizovale i unapredile poslovanje. RPA je jedan od alata koji nudi mnogo više od obične automatizacije. Koje su to primarne beneficije RPA?

1. Efikasnost

Suština RPA se zasniva na efikasnosti, kao što sam spominjao u prethodnim objavama, roboti se ne umaraju, nemaju pauze i ne mare za doba dana u kojem obavljaju posao. Roboti su idealni kandidati za automatizaciju repetitivnih procesa koji su dosadni a zahtevaju dosta vremena. Ljudski faktor koji je oslobođen ovakvih procesa će biti efikasniji u obavljanju poslova koje roboti ne mogu da urade, jer robot ne može da razmišlja, ali može idealno da radi šta mu se kaže. Uvođenjem RPA u organizaciju dobijate rasterećene ljudske resurse i efikasne robote koji obavljaju dosadne zadatke, dobitna kombinacija.

Primer iz prakse: Uvođenjem RPA u finansijski sektor jedne kompanije za koju sam radio, proces unosa faktura u ERP sistem se dramatično ubrzao. Pored brzine, povećala se i tačnost, jer robot nikada neće napraviti grešku prilikom upisa podataka. Ono što se nalazi na ulaznom dokumentu je ono što će robot uneti u sistem. Ljudski faktor, nakon što je bio oslobođen ovim zahtevnim a dosadnim zadatkom, mogao je svoje vreme preusmeriti na poslove koje robot nije mogao da radi, kao što su procene rizika. Time su se oba procesa ubrzala.

2. Ušteda

Kada se kaže ušteda, mnogima je prva asocijacija šta je jeftinije. RPA pored novčane uštede sa sobom nosi nekoliko drugih vidova uštede koji se primete u široj slici. RPA sa sobom nosi uštedu vremena, jer se procesi obavljaju brže i moguće ih je više obraditi u jednom radnom danu. Takođe, bitan faktor koji se često ne uzima u obzir jeste zamor ljudskih resursa. RPA pomaže da se očuva visok nivo motivacije među zaposlenima. Dosadni i repetitivni zadaci mogu negativno uticati na produktivnost i dugoročno doprineti gubitku talentovanih kadrova.

Primer iz prakse: Usled dinamičkog tržišta i potražnje od strane kupaca, obim posla se značajno menjao pa su prekovremeni radni sati postali učestali. Umesto dovodjenja sezonskih radnika kojima bi bila potrebna obuka, što bi bio još jedan zadatak trenutnim zaposlenima, kompanija se odlučila za RPA. Kroz nekoliko nedelja, prvi robot je počeo sa radom, preuzimajući na sebe najkritičnije zadatke. Ovaj pristup ne samo da je značajno rasteretio zaposlene od dosadnih i repetitivnih poslova, već je takođe rezultirao i motivisanijim timom. Zaposleni su počeli aktivno predlagati nove procese koji bi mogli biti automatizovani, videći prednosti ne samo u smanjenju zamora već i u povećanoj efikasnosti. Kompanija je pored vremena i novca sačuvala kvalitet tima i produktivnost.

3. Smanjenje grešaka i povećanje tačnosti

Ljudske greške su neizbežan aspekt manuelnih procesa. RPA prati unapred definisana pravila sa apsolutnom tačnošću. Robot funkcioniše po principu ulazni podaci = izlazni podaci. Ono što robot pročita ili dobije kao ulazni podatak će biti prosleđeno bez greške.

Primer iz prakse: U industriji e-trgovine, obrada velikog broja narudžbina može biti izazovna i podložna greškama prilikom ručnog unosa podataka. Implementacijom RPA, omogućili smo robotima da automatski procesuiraju i unose podatke o narudžbinama. Rezultat je bio smanjenje grešaka na gotovo nulu, čime je povećana efikasnost celokupnog procesa i stvorila se pouzdanija platforma za zadovoljstvo kupaca.

Zaključak: Nije sve u novcu, ali sve utiče na novac. RPA standardizuje procese koje izvršava i doprinosi široj slici uštede. Sve utiče na krajnji proizvod, a RPA svime upravlja bez greške.


Djuro Ivankovic Avatar