02. Razlike između RPA i Tradicionalne Automatizacije


Kada pričamo o automatizaciji ističu se dve grane, RPA (Robotizovana automatizacija procesa) i Tradicionalna automatizacija. Sada ćemo zaroniti u razlike i zagrebati površinu ove dve grane automatizacije. Poređenje RPA sa Tradicionalnim Metodama Automatizacije 1. Neinvazivan Pristup: RPA nema invazivan pristup, što znači da roboti komuniciraju sa već postojećim sistemima na nivou korisničkog interfejsa, nema potrebe…

Kada pričamo o automatizaciji ističu se dve grane, RPA (Robotizovana automatizacija procesa) i Tradicionalna automatizacija. Sada ćemo zaroniti u razlike i zagrebati površinu ove dve grane automatizacije.

Poređenje RPA sa Tradicionalnim Metodama Automatizacije

1. Neinvazivan Pristup: RPA nema invazivan pristup, što znači da roboti komuniciraju sa već postojećim sistemima na nivou korisničkog interfejsa, nema potrebe da se menja sistem u kom korisnik izvršava procese manuelno. Na primer, ako korisnik koristi Excel radi izvršenja nekog procesa i robot će koristiti Excel za izvršenje istog procesa.

2. Skalabilnost: Skalabilnost je jedna od ključnih prednosti RPA u odnosu na tradicionalnu automatizaciju jer je izuzetno lako adaptirati proces koji izvršava robot, procesi se mogu smanjiti, proširiti, koraci u izvršenju se mogu izmeniti, skoro sve vrednosti koje su korisnicima od značaja su najčešće dostupne u vidu nekog konfiguracionog fajla zbog lake i brze izmene bez da se reprogramira cela automatizacija.

3. Fleksibilnost: Kada pričamo o fleksibilnosti, RPA je očigledan pobednik, za razliku od tradicionalne automatizacije koja često koristi kompleksno kodiranje koje sa sobom nosi duže procedure, opsirnije dokumentacije, veće resurse… RPA koristi robote koji se lako konfigurišu i implementiraju. Ova vrsta fleksibilnosti je neprocenjiva u dinamičkim poslovnim okruženjima gde se sami procesi razvijaju i prilagođavaju drugim faktorima.

Optimalni Slučajevi Upotrebe za RPA i Tradicionalnu Automatizaciju

1. Prikladnost za RPA: RPA se ističe u procesima gde su koraci definisani pravilima, ponavljaju se i nisu podložni čestim promenama interfejsa na kom se izvršava proces. Takođe se ističe u procesima gde je brza implementacija od suštinskog značaja što ga čini idealnim rešenjem za kompanije i timove sa dinamičkim potrebama.

2. Ključna uloga Tradicionalne Automatizacije: Iako RPA nudi fleksibilnost, tradicionalne metode automatizacije i dalje igraju ključnu ulogu u situacijama koje zahtevaju složene integracije velikih razmera. Procesi duboko ukorenjeni u zastarele sisteme ili koji uključuju komplikovane radne tokove možda će pronaći tradicionalne metode automatizacije pogodnijim. Ponekad vreme izvršavanja tradicionalne automatizacije može biti brže i stabilnije od rešenja zasnovanih na RPA zato što za razliku od RPA one često rade sa izvornim podacima i kodovima u odnosu na RPA gde se automatizacija često izvršava putem korisničkog interfejsa.

Zaključak: Izbor kao najbitniji alat

Od ključne važnosti za uspešnu automatizaciju je zapravo izbor gde će se uložiti vreme, trud i resursi. Dobra informisanost u proces, potrebe kompanije i ono što alati nude utiče na to da li će tim odabrati RPA ili tradicionalnu automatizaciju. Agilnost i prilagodljivost RPA čine ga liderom u mnogim scenarijima, ali tradicionalne metode automatizacije ostaju neophodne za složene i specifične procese.


Djuro Ivankovic Avatar